logo

En els darrers 12 anys, l’equip de recerca liderat per Carranza ha descrit 8 nous gèneres i 44 noves espècies de rèptils, ha participat en nombrosos projectes de conservació i ha col·laborat en la creació de tres guies de camp. A més a més, Salvador Carranza va descriure, juntament amb Fèlix Amat, Coordinador Científic del grup d’Herpetologia del Museu de Ciències Naturals de Granollers, el Tritó del Montseny (Calotriton arnoldi), una espècie endèmica del Massís del Montseny i actualment l’espècie d’amfibi més amenaçada d’Europa. Leer más.

https://www.ibe.upf-csic.es/documents/3816330/254369279/Identificant+animalsSMALL.jpg/c4903e3b-1b95-1949-7ec8-2df6266cd1ee?t=1653306478574

Se conoce que Natrix astreptophora y Natrix maura habitan en simpatría en una amplia distribución que va desde el sur de Francia a casi la totalidad de la península ibérica, y de Túnez a Marruecos en el norte de África. No obstante, no se conocen híbridos en la naturaleza, posiblemente una muestra de su relativa gran distancia genética. Leer más.

https://herpetologica.es/wp-content/uploads/2021/03/logo.jpg