La Societat Catalana d'Herpetologia organitza una sortida herpetològica per a conèixer els primers resultats del projecte guanyador de la beca SCH 2018, atorgada a Laia Pérez Sorribes, sòcia de la SCH i part de l'equip del GRENP. Leer más.

https://soccatherp.files.wordpress.com/2019/03/2019_04_13_salamandres-gallecs_hb-1.jpg?w=474

Share this post
FaceBook  Twitter