logo

Convocatòria del Programa ICREA Acadèmia 2011

Àrea temàtica: Ciències Socials i Jurídiques, Arts i Humanitats, Ciències, Enginyeries i Ciències de la Salut. Requeriments: Personal docent i investigador contractat o funcionari de les universitats públiques de Catalunya, que a 31 de gener de 2012, reuneixi els següents requisits: a) Estar en possessió del títol de doctor/a b) Tenir una vinculació permanent a una universitat pública de Catalunya c) Tenir un règim de dedicació a temps complet. d) Trobar-se en situació de servei actiu a una universitat pública de Catalunya i estar-hi impartint docència e) Desenvolupar la recerca exclusivament a la universitat. Leer más.

Facebook
Twitter
LinkedIn