logo

Descriuen una nova subespècie del tritó del Montseny, espècie endèmica en perill crític d’extinció

Una investigació liderada per l’Institut de Biologia Evolutiva (IBE), centre mixt del Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) i la Universitat Pompeu Fabra (UPF), ha descobert una subespècie nova del tritó del Montseny (Calotriton arnoldi), l’únic vertebrat endèmic de Catalunya i espècie en perill crític d’extinció del Parc Natural del Montseny. El llinatge occidental conforma una subespècie nova, el tritó del Montseny occidental (Calotriton arnoldi laietanus). Aquest descobriment pot contribuir a la protecció del tritó del Montseny, ja que dóna dades clau sobre la seva ecologia i conservació. Leer más. Enlace al artículo.

https://dfzljdn9uc3pi.cloudfront.net/2024/17550/1/fig-1-2x.jpg

Facebook
Twitter
LinkedIn