logo

Publicada la memòria 2019-2020 ‘Les espècies exòtiques invasores a Catalunya’

Les espècies exòtiques invasores són una de les principals causes de pèrdua de biodiversitat i Catalunya no està lliure d’aquesta problemàtica. La legislació estatal i comunitària obliga les administracions competents a desenvolupar actuacions per lluitar contra aquestes espècies i a realitzar informes sexennals d’activitat. El present informe, que inclou dades del període 2019-2020, s’emmarca dins aquest context i és continuació de l’informe 2015-2018. Ir al enlace.

https://lh3.googleusercontent.com/JCoyINN5bZ6iaIziqBOUHDAJ1zytbKmDrk1O9e9867ZOUHDPHWzp6yW0mN8LiwKSg-iukA=s107

Facebook
Twitter
LinkedIn