logo

Convocatòria Pondscapes 2014

L’any 2014 Andrena convoca PONDSCAPES, una línia pública d’ajuts per a projectes entorn dels següents sistemes d’aigües continentals:

1.- Sistemes aquàtics temporals. Els finançadors han triat aquest àmbit per l’especial vulnerabilitat d’aquests ambients, per la seva importància en la preservació de la biodiversitat a la regió mediterrània i com a hàbitat d’espècies rares. Tot i la seva singularitat, solen ser ambients poc valorats.

2.- Basses permanents d’especial interès per a la ictiofauna autòctona amenaçada. Com per exemple el fartet (Aphanius iberus), el samaruc (Valencia hispanica), l’espinós (Gasterosteus aculeatus), la madrilleta roja (Achondrostoma arcasii)

3.- Basses permanents d’especial interès per a l’herpetofauna. Per la seva riquesa d’espècies i/o espècies amenaçades.

4.- Ullals.

5.- Zones humides d’alt interès florístic, amb hidròfits amenaçats o hàbitats molt restringits.

Ir al enlace.

Facebook
Twitter
LinkedIn