logo

El CRARC i el CRT col•laboren en la conservació de la tortuga d’estany a Catalunya.

El dia 29 d’octubre, els tècnics responsables del Centre de Reproducció de Tortugues de l’Albera van lliurar al CRARC, vint-i-set exemplars de tortugues d’estany determinades genèticament com haplotip V. Alhora els tècnics del CRARC van aportar dos exemplars d’Emys orbicularis haplotip II als responsables del CRT. Les tortugues d’estany que ambdues institucions s’han intercanviat, han de permetre recolzar ambdós programes de cria de l’espècie que s’estan desenvolupant en base als projectes de conservació de la tortuga d’estany al Baix Ter, i a l’estany d’Ivars i Vila Sana. La col.laboració entre els centres gestors de fauna és necessari en moltes ocasions pe assolir els objectius plantejats.

Facebook
Twitter
LinkedIn