logo

El projecte Life Tritó Montseny es prorroga dos anys

La Unió Europea ha concedit dos anys de pròrroga al projecte Life Tritó Montseny, desenvolupat inicialment durant el període 2016-2020. Amb aquesta pròrroga es pretén assolir els objectius marcats per al total de les quaranta-nou accions previstes a l’inici del projecte així com consolidar l’aplicació de bones pràctiques de conservació. Un cop finalitzin els dos anys el desembre del 2022, la conservació d’aquest amfibi endèmic i el manteniment del seu hàbitat continuaran sent un eix de treball primordial del Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny. Leer más.

https://parcs.diba.cat/documents/10344/90157123/p03i1352.jpg/e4a333cb-5249-dfe1-4172-02281049a861?t=1612819110487

Facebook
Twitter
LinkedIn