logo

Se celebra a l’equipament de Fontmartina una jornada per debatre la reintroducció del tritó del Montseny.

En el marc de l’acció C.15 (Identificació d’àrees potencials de reintroducció del tritó del Montseny), va tenir lloc aquesta jornada amb l’objectiu de decidir, de forma consensuada, l’estratègia per dur a terme la reintroducció de noves poblacions de tritó del Montseny al seu hàbitat natural. La trobada va tenir lloc a l’Estació Biològica del Montseny (Fontmartina, Fogars de Montclús) al Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny. Van assistir-hi 18 especialistes en l’àmbit de la recerca, la gestió del patrimoni natural i l’administració. Leer más.

http://lifetritomontseny.eu/documents/107349215/128190266/assistents+reintroducci%C3%B3.jpg/8fbf6d6c-1d27-4495-bbd8-ef93ff38279b?t=1554283621778

Facebook
Twitter
LinkedIn