logo

Este estiu, el col·lectiu comarcal d’Acció Ecologista-Agró a La Costera s’ha sumat al Projecte Emys amb el seguiment de la població de tortugues que habita en el riu Canyoles, al seu pas per Moixent. En només dos mesos, els nostres companys han censat 93 tortugues d’aigua ibèriques (Mauremys leprosa) en este riu. Esta xifra de captures confirmen el bon estat de conservació, en este tram del Canyoles, d’esta espècie autòctona, que està protegida pel Catàleg Valencià d’Espècies de Fauna Amenaçades i pel Conveni de Berna, la Directiva d’Hàbitats europea i el Llistat d’Espècies Silvestres en Règim de Protecció Especial d’Espanya. Leer más.