logo

La tortuga d’estany (Emys orbicularis) ha estat escollida com a espècie de l’any 2013 per l’AHE (Associació herpetològica Espanyola), A la península Ibèrica només habiten dues espècies de tortugues semiaquàtiques, la tortuga d’estany i la tortuga de rierol (Mauremys leprosa), d’elles la tortuga d’estany és molt menys tolerant a la degradació i contaminació dels seus hàbitats, la que presenta poblacions més fragmentades i amb menys efectius poblacionals. Leer más.