logo

L’arribada de la calor ha fet baixar cinquanta centímetres diaris el nivell de l’aigua d’un paratge que cada any s’omple amb les pluges i s’asseca a l’estiu. Un grup de persones va decidir traslladar un miler de futurs gripaus i granotes, a més de quatre polles d’ànec collverd, a d’altres zones embassades naturals per tal d’ajudar-les a sobreviure. Leer más.

The predatory ecology of Varanus komodoensis (Komodo Dragon) has been a subject of long-standing interest and considerable conjecture. Here, we investigate the roles and potential interplay between cranial mechanics, toxic bacteria, and venom. Our analyses point to the presence of a sophisticated combined-arsenal killing apparatus. We find that the lightweight skull is relatively poorly adapted to generate high bite forces but better adapted to resist high pulling loads. Leer más.