logo

Fenologia i corologia de la comunitat d’amfibis del Parc del Garraf i d’Olèrdola – Albert MONTORI, David GÓMEZ i Rodrigo DEL AMO: 7-23.

Nueva cita para la distribución de Psammodromus edwardsianus en el sur de Aragón – Josep F. BISBAL-CHINESTA & Jordi A. GARCIA-MARSÀ: 24-28.

Nou cas de melanisme en Vipera aspis (Linnaeus, 1758) al massís del Montseny (Vallès Oriental; Catalunya) – Oriol BAENA & Ignasi OLIVERAS: 29-30.

Melanisme en un juvenil d’Hemorrhois hippocrepis (Linnaeus, 1758) a Sant Carles de Peralta (Eivissa, Illes Pitiüses) – Jordi A. GARCIA-MARSÀ, Josep F. BISBAL-CHINESTA & Enrique TORRES: 31-33.

Un caso de depredación sobre gallipato (Pleurodeles waltl) por parte de urraca (Pica pica) en Sierra Morena, Córdoba (Andalucía, Sur de España) – Juan Pablo GONZÁLEZ DE LA VEGA & Pablo TOSCANO DÍAZ-GALIANO: 34-36.

Salamandra salamandra fastuosa Schreiber, 1912, als Pirineus centrals. Distribució i patrons de disseny dorsal – Xavier RIVERA i David DONAIRE-BARROSO: 37-59.

Bicefàlia i altres casos d’anomalies morfològiques per a Salamandra salamandra (Linnaeus, 1758) – Xavier RIVERA, Jesús Gerardo SIMÓN, Josep A. MELERO i Daniel FERNÁNDEZ GUIBERTEAU: 60-65.

Confirmació de la presència de Lissotriton helveticus (Razoumowsky, 1789) a l’Albera (Alt Empordà, Catalunya) – Joan FERRER, Gemma DANÈS: 66-69.

Primer cas d’albinisme en Podarcis liolepis (Boulenger, 1905) (Sauropsida, Squamata, Lacertidae) Mònica MIRAS FERRER & Josep Maria MOMPART FABREGAS: 70-72.

Sobre la presència de Podarcis muralis  (Laurenti, 1768) a baixa alçada a la Selva (Girona) i altres poblacions relictes de rèptils en vies de desaparició – Oscar  ARRIBAS  i Xavier RIVERA: 73-76.

Patrons de coloració de la salamandra Atylodes genei (Temminck & Schlegel, 1838) (Caudata,Plethodontidae) / Patterns of coloration of the salamander Atylodes genei (Temminck & Schlegel, 1838) (Caudata, Plethodontidae) – Xavier RIVERA, Fèlix AMAT, Giuseppe SOTGIU, Antonio ROMANO: 77-93.

Sobre l’estat d’una població de Salamandra salamandra (Linnaeus, 1758) a Badalona (Catalunya) – Xavier RIVERA, Jesús Gerardo SIMÓN  i  Josep A. MELERO: 94-99.

Nuevos casos de melanismo en culebra de collar Natrix natrix (Linnaeus, 1758) (Squamata;Colubridae) en  la mitad norte de la Península Ibérica – Daniel FERNÁNDEZ GUIBERTEAU, Rafael VÁZQUEZ GRAÑA, José Carlos DE LA FUENTE FERNÁNDEZ, Ángel RUIZ ELIZALDE, Manuel ESTÉBANEZ RUIZ, Cristian LUQUE HUERTAS  & Gonzalo GIL MADRERA: 100-104.

Monitoratge de l’escurçó ibèric (Vipera latastei) al Parc Natural dels Ports: distribució geogràfica i ecologia – Fèlix AMAT & Joan MESTRE: 105-112.

Nuevas aportaciones a la distribución de la fauna herpetológica de Extremadura – Daniel FERNÁNDEZ GUIBERTEAU, Florencio CARRERO CASADO y  Rafael VÁZQUEZ GRAÑA: 113-120.

Podéis descargaros los pdf en el siguiente enlace.