logo

Unha vez acumulados os datos obtidos durante o ano 2.017 aos rexistrados no período 2005-2016, hai un total de 19.784 datos totais, aos que lle corresponden 4.926 datos non repetidos (24,9%). De anfibios obtivéronse 12.089 datos, dos cales 2.684 (22,2%) foron datos non repetidos, e de réptiles 7.695 datos totais aos que lles corresponden 2.242 datos non repetidos (29,1%). Leer más.

http://www.sghn.org/Seccion_Herpetoloxia/Imaxes_herpetoloxia/Actualizacions_Atlas/Grafico_Amphibia_2017_web.jpg