logo

Acaba de salir el libro con los artículos de las ponencias presentadas en la “IV Trobada d’Estudiosos de la Serralada Litoral Central i VIII del Montnegre i el Corredor, 2020”. Incluye los siguientes estudios sobre anfibios y reptiles:

  • Catàleg de vertebrats del Parc de la Serralada de Marina, Pere Alzina i Bilbeny.
  • La bioseguretat, una eina imprescindible per a la conservació dels amfibis. Fernández Guiberteau et al. 
  • Prospecció sanitària dels amfibis de Catalunya: coneixement de la distribució real del fong patògen Batrachochytrium salamandrivorans. Martinez-Silvestre et al.
  • Gestió d’una població d’amfibis del Parc del Montnegre i el Corredor per contenir i eliminar un brot del fong Batrachochytrium salamadrivorans (Bsal). Ferran et al. 
  • Seguiment sanitari ex situ dels amfibis del Montnegre afectats pel fong Batrachochytrium salamandrivorans. Martínez-Silvestre et al.
  • Amfibis i rèptils d’interès de conservació al Parc de la Serralada Litoral: fitxes per al Pla de conservació. Campeny et al.
  • El projecte de recuperació del tritó verd, Triturus marmoratus (Latreille, 1800), i el gripau d’esperons, Pelobates cultripes (Cuvier, 1824), a la Serralada Litoral (2016-2019). Maluquer-Margalef et al.

Podési descargaros el pdf de todo el volumen en el siguiente enlace.

https://llibreria.diba.cat/es/imagenes/9788498/978849803960.JPG

Our results show significant negative effects of P. waltl abundances on the anurans Alytes obstetricans, Epidalea calamita, and Pelodytes punctatus. Species adapted to shorter hydroperiods such E. calamita and P. punctatus show lower densities in the presence of P. waltl larvae. A. obstetricans, with preference for longer hydroperiod ponds, seems to better thrive in sites where the newt is absent. This is the first field work suggesting a negative impact of P. waltl on coexisting anurans, even though more studies are needed to disentangle other negative effects related to unmeasured environmental variables or biotic interactions, which can be important according to the large variation encompassed by the random variables of site and sampling period in the mixed models. Leer más.