logo

El 24 de febrer de 2022 ha eixit publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana l’última modificació oficial del Catàleg Valencià d’Espècies de Fauna i Flora Amenaçades, on també es recullen les modificacions proposades per associacions mediambientals i conservacionistes, entre d’altres les formulades per nosaltres, l’Associació Herpetològica Timon. Així, pel que fa a l’herpetofauna i gràcies a la nostra proposta, la granota pintada ibèrica (Discoglossus galganoi) queda catalogada com a Espècie en Perill d’Extinció mentre el gripau d’esperons (Pelobates cultripes) passa a figurar com a Espècie Vulnerable, recuperant per tant la categoria de protecció de la que gaudia abans de l’anterior versió del catàleg. Leer más.

https://dogv.gva.es/va/resultat-dogv?signatura=2022/1325

Climate change has strong effects on biodiversity. It causes shifts in the species’ geographical range, towards other latitudes or elevations, while tracking its natural habitat. Here, the species maintains its realised niche stable (in the environmental space) and shifts its geographical range. Alternatively, a species might shift its realised niche through its fundamental niche, maintaining its geographical range stable, when tracking its natural habitat is not possible.  Leer más.

 

Nueva etapa para el Aula de Interpretación de Especies Invasoras y Centro de Rescate de Anfibios y Reptiles. El alcalde, Marino Aguilera; el concejal y el técnico de Medio Ambiente, Jesús Aguilar y Luis Rubio; y el gerente de la empresa adjudicataria GEFASA, Francisco Nieto, han visitado las instalaciones esta mañana que celebrarán jornadas de puertas abiertas este sábado, domingo y lunes. Leer más.