logo

433 TORTUGUES INVASIVES EXTRETES DEL PANTÀ DE FOIX

El CRARC participa en aquesta iniciativa des de l’any 2001, moment en que l’Àrea d’Espais Naturals de la Diputació de Barcelona va proposar encetar algú tipus d’acció per a controlar el cada cop més preocupant augment dels quelonis exòtics en l’àmbit del Parc. Aquesta iniciativa, va ser una de les primeres a desenvolupar-se a Catalunya en el camp de la gestió de poblacions de fauna herpetològica al·lòctona introduïda.
Les campanyes han tingut diferents resultats, tot tenint present la disponibilitat de recursos, i la cerca dels millors mètodes per a la captura dels quelonis.
En el transcurs de totes les campanyes d’extracció, han estat retirades 433 tortugues , pertanyents a 5 espècies de distribució americana i 2 d’asiàtiques.

Facebook
Twitter
LinkedIn