logo
El CRARC participa en aquesta iniciativa des de l’any 2001, moment en que l’Àrea d’Espais Naturals de la Diputació de Barcelona va proposar encetar algú tipus d’acció per a controlar el cada cop més preocupant augment dels quelonis exòtics en l’àmbit del Parc. Aquesta iniciativa, va ser una de les primeres a desenvolupar-se a Catalunya en el camp de la gestió de poblacions de fauna herpetològica al·lòctona introduïda.
Les campanyes han tingut diferents resultats, tot tenint present la disponibilitat de recursos, i la cerca dels millors mètodes per a la captura dels quelonis.
En el transcurs de totes les campanyes d’extracció, han estat retirades 433 tortugues , pertanyents a 5 espècies de distribució americana i 2 d’asiàtiques.