logo

Els sistemes naturals del delta del Llobregat. Amfibis i rèptils del delta del Llobregat. Història d’un declivi.

Si tenim en compte la batracofauna present a principi del segle xx a la zona, s’ha constatat la desaparició d’aproximadament un 70 % de les espècies d’amfibis. Aquest declivi ha anat acompanyat d’una reducció de l’àrea de distribució de les espècies restants, que per a algunes espècies arriba al 50 %, percentatge similar a la reducció que han patit les àrees de cultiu i naturals. Sens dubte, la pèrdua d’hàbitat i la contaminació dels aqüífers són les causes fonamentals d’aquest declivi, a les quals cal afegir la introducció d’espècies exòtiques, com ara Procambarus clarkii, Gambusia holbrooki, Lepomis gibbosus i Trachemys scripta, entre d’altres.  Gustavo Llorente, Albert Montori, Marc Franch i Núria Garriga. In: Els sistemes naturals del delta del Llobregat. PDF de todos los capítulos disponible en el siguiente enlace.

https://blogs.iec.cat/ichn/wp-content/uploads/sites/33/2019/02/Sistemes-delta-Llobregat_Coberta1.jpg

Facebook
Twitter
LinkedIn