logo

Si tenim en compte la batracofauna present a principi del segle xx a la zona, s’ha constatat la desaparició d’aproximadament un 70 % de les espècies d’amfibis. Aquest declivi ha anat acompanyat d’una reducció de l’àrea de distribució de les espècies restants, que per a algunes espècies arriba al 50 %, percentatge similar a la reducció que han patit les àrees de cultiu i naturals. Sens dubte, la pèrdua d’hàbitat i la contaminació dels aqüífers són les causes fonamentals d’aquest declivi, a les quals cal afegir la introducció d’espècies exòtiques, com ara Procambarus clarkii, Gambusia holbrooki, Lepomis gibbosus i Trachemys scripta, entre d’altres.  Gustavo Llorente, Albert Montori, Marc Franch i Núria Garriga. In: Els sistemes naturals del delta del Llobregat. PDF de todos los capítulos disponible en el siguiente enlace.

https://blogs.iec.cat/ichn/wp-content/uploads/sites/33/2019/02/Sistemes-delta-Llobregat_Coberta1.jpg

In our study, the nocturnal/pale/wall and diurnal/dark/trunk geckos could be considered the extremes of an ecological cline of morphological variation on which divergent selection may be acting. Combining the effect of balancing selection on nocturnal geckos and disruptive selection between two sympatric populations could lead to speciation. All geckos analysed here belong to the same species, as confirmed by genetic characterization, however diurnal and nocturnal gecko populations seem to be in an early stage of incipient speciation. Leer más.

https://media.springernature.com/m685/springer-static/image/art%3A10.1038%2Fs41598-018-37587-3/MediaObjects/41598_2018_37587_Fig2_HTML.png

Few of the amphibian species that occur in the Subarctic and in mountains are adapted to low sub-zero temperatures; most of these species overwinter underwater. It is believed that the distribution of the species that overwinter underwater can be limited by the low oxygen levels in waterbodies covered with ice. We show that the colonisation of the coldest areas of Northern Asia (to 71°N) by the Siberian wood frog (Rana amurensis) was facilitated by a unique adaptation, the ability to survive extreme hypoxia — and probably anoxia — in waterbodies during overwintering. Leer más.https://media.springernature.com/m685/springer-static/image/art%3A10.1038%2Fs41598-018-31974-6/MediaObjects/41598_2018_31974_Fig1_HTML.png