logo

Granota toro

a granota toro (Lithobates catesbeianus) està considerada una de les 100 espècies invasores més perjudicials pel seu impacte ecològic segons la IUCN. L’espècie està inclosa al catàleg espanyol d’espècies exòtiques invasores (Real Decret 630/2013, de 2 d’agost), així com al llistat del reglament 1143/2014 del Parlament Europeu i del Consell, de 22 d’octubre de 2014, sobre la prevenció i la gestió de la introducció i propagació d’espècies exòtiques invasores. Aquest passat mes de juny va ser detectada al delta de l’Ebre. Podeu descarregar-vos l’informe tècnic de 2018 i l’informe sanitari en el següent enllaç.

http://mediambient.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/patrimoni_natural/especies_exotiques_medinatural/gestio_fauna_invasora/granota_toro/granota_toro_450.jpg_1458780943.jpg

Facebook
Twitter
LinkedIn