logo

Els propers dies 3 i 10 de març, ambdós diumenge, es duran a terme treballs de restauració d’hàbitats per a amfibis a la Rambla Castellana del Parc Natural del Túria (València). És una activitat organitzada per la delegació valenciana de SEO/BirdLife que compta amb la col·laboració de l’Associació Herpetològica Timon, però que també està oberta a la participació de tota la ciutadania interessada en participar-hi. Leer más.

https://2.bp.blogspot.com/-u10pnKZ5gRE/XG_TF1vrVJI/AAAAAAAAIGU/bTQ12IGNDW4gWUUAzH5vWLccMJlsgyLBQCLcBGAs/s640/Voluntariat%2Bvoluntariado%2Bambiental%2BParc%2BNatural%2Briu%2BT%25C3%25BAria%2Br%25C3%25ADo%2BTuria%2Bcharca%2Banfibios%2Brestauraci%25C3%25B3n%2Bcreaci%25C3%25B3n%2Bcharcas%2Bh%25C3%25A1bitats%2Bambientes%2Bamfibis%2Brestauraci%25C3%25B3%2Btolls%2Bxarcos.jpg

Feral cats in Australia’s natural environments kill 466 million reptiles yr–1 (95% CI; 271–1006 million). The tally varies substantially among years, depending on changes in the cat population driven by rainfall in inland Australia. The number of reptiles killed by cats is highest in arid regions. On average, feral cats kill 61 reptiles km–2 year–1, and an individual feral cat kills 225 reptiles year–1.  Leer más.

https://www.publish.csiro.au/images/journals/banners/ban_wr_1.png

a granota toro (Lithobates catesbeianus) està considerada una de les 100 espècies invasores més perjudicials pel seu impacte ecològic segons la IUCN. L’espècie està inclosa al catàleg espanyol d’espècies exòtiques invasores (Real Decret 630/2013, de 2 d’agost), així com al llistat del reglament 1143/2014 del Parlament Europeu i del Consell, de 22 d’octubre de 2014, sobre la prevenció i la gestió de la introducció i propagació d’espècies exòtiques invasores. Aquest passat mes de juny va ser detectada al delta de l’Ebre. Podeu descarregar-vos l’informe tècnic de 2018 i l’informe sanitari en el següent enllaç.

http://mediambient.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/patrimoni_natural/especies_exotiques_medinatural/gestio_fauna_invasora/granota_toro/granota_toro_450.jpg_1458780943.jpg

The maintenance of polymorphisms is often explained by sexual selection. However, natural selection may also constrain morphs to particular locations, causing geographical variation in morph diversity. In many well‐known polymorphic organisms in which the relevance of sexual selection on the maintenance of polymorphisms is widely supported, the role of environmental factors has been poorly studied. Here, we adopted a population‐level approach to assess the extent to which geographical variation in climate explains morph composition in a colour polymorphic lizard. We predict that rare morphs are more environmentally constrained than common morphs. Leer más.

https://wol-prod-cdn.literatumonline.com/pb-assets/journal-banners/13652699-1501384677093.jpg