logo

Durante o ano 2.018, o atlas de anfibios e réptiles de Galicia acadou un total 21.876 datos de anfibios e réptiles, dos cales 5.079 (23,2%) son datos novos respecto ó atlas publicado. De anfibios acadáronse 13.330 datos e de réptiles 8.546 datos totais. No informe realizado, de libre acceso e descarga, podemos ver diversas novidades en especies de escasa distribución e incluso a introducción de poboacións foráneas como a lagartixa dos muros (Podarcis muralis) na cuadrícula NG27, no Concello de Vigo, e que se suma á localizada no ano 2017 no Concello de Coristanco. A Sección de Herpetoloxía ten que agradecer a todas e cada unha das 422 persoas ou entidades que aportaron algún dato dende o inicio do proxecto, alá polo ano 2005, ata o ano 2018, sen eles non houbera sido posible este proxecto, realizado integramente de xeito altruista. Ir al enlace.

https://sghn.org/wp-content/uploads/2019/04/Herpetoloxia_8actualizacion_caratula.png

The behavioural traits of the native species, but not the invasive species, were correlated. A lack of correlation between behavioural traits, as well as a lack of repeatability in two of the three behavioural traits, suggests higher levels of behavioural plasticity in P. sicula, which may also explain the success of this lizard during invasions. Our experiment highlights the potential importance of behavioural traits in invasions and provides insight into why P. sicula is such a successful invader. Leer más.