logo

Por regla general, la salamandra común es una especie ovovivípara. Es decir, las hembras no ponen huevos, sino que paren unas larvas que deben permanecer ligadas al medio acuático durante cierto tiempo hasta que completen su desarrollo. Sin embargo, al menos dos poblaciones aisladas en sendas islas gallegas han desarrollado la capacidad de ser vivíparas: las larvas metamorfosean en el interior de las hembras y los juveniles resultantes pueden vivir directamente en el medio terrestre una vez liberados. Leer más.

Podríem dir que aquest llibre ha estat el darrer servei com a funcionari de Joan Oliver, ja que els autors varen ser convocats a contribuir a l’obra en homenatge a la seva tasca de tants d’anys, en el moment de la seva jubilació: la resposta ha estat massiva, i ens consta que diversos imponderables han impedit encara més col·laboracions d’altres amics i companys, que havien manifestat la intenció d’aportar articles. En conseqüència, em pertoca agrair al biòleg Joan Oliver no sols els seus anys d’esforços pacients per assumir la gran diversitat de tasques i responsabilitats que li han estat confiades, sinó també la pròpia publicació d’aquest volum, que s’uneix als ferrerets, les rates-pinyades, els cetacis o les tortugues que viuen a les Balears gràcies, en part, a la seva tasca professional. Podéis descargaros el pdf en el siguiente enlace.

U. Sinsch & C. Kirst. Ethology Ecology & Evolution pages 1-17. Initial orientation of crested newts Triturus cristatus and smooth newts Lissotriton vulgaris was measured following passive displacement to arenas placed at 12 test sites 0.213–24.2 km distant from the breeding pond. Newts were transported by car without visual and olfactory outward journey information, but had full access to local orientation clues at the release site during the night and early morning before testing. Within the area of previous migratory experience, the initial directional choice of both species was significantly directed to home. Leer más.